آرشيو سخنراني >> 1393 >> رمضان
دنيا به مثل زندان است و مرغ اين زندان ما هستيم و حسين عليه السلام ما را آزاد كرده است در حاليكه در زندان دنيا اسيريم

وقتي انسان مي ميرد در شب اول قبر نكير و منكر از او سئوالاتي مي كنند

اين روزها از خداوند خواهش مي كنيم كه پنج موهبت ماه رمضاني را پس از ماه مبارك رمضان از ما نگيرد وتا سال جاري همراه ما باشد :

همه شب هاي جمعه ، شب اجابت دعاست ، شب مغفرت ، شب رضوان و شب دعا و رحمت و اجابت است .

حالا كه بيست و چهار روز از ماه مبارك رمضان گذشته و ما هر روز موفق شديم به

دهه ي آخر ماه مبارك رمضان دهه ي عنايت است و در اين دهه بسته ها را آماده مي كنند كه در روز عيد فطر بر سر جا نماز روزه داران قرار دهند

روز بيست و يك ماه مبارك رمضان براي هر سخنراني ، سخنراني بسيار سخت است

سالكي ديشب شب قدر را گذرانده امروز را بايد به مراقبه بگذراند.

يكي از دربهايي كه امشب به وسعت تمام باز است درب دعا به درگاه خداوند است .

يكي از راههايي كه كمك مي كند به ما كه نامه عمل سفيد از پروردگارمان در شبهاي قدر بگيريم

 1  2  3  >  >>